1. Phân tích hoạt động kinh doanh (Business Analysis) là gì?

Các khóa học Phân tích hoạt động kinh doanh là cầu nối trong việc kinh doanh, công nghệ thông tin và các khách hàng. Mục đích của việc phân tích hoạt động kinh doanh là tạo ra một cơ sở kiến thức minh bạch về công ty và kết quả là giảm thiểu rủi ro thất bại trong bất kỳ lĩnh vực nào của công ty và khắc phục các quy trình lỗi thời cũng như áp dụng công nghệ mới, bao gồm cả việc thu thập và giải thích dữ liệu liên quan đến chiến lược của công ty, cấu trúc hoạt động, luồng thông tin và tài nguyên. Quá trình này được thực hiện bằng cách sử dụng các hệ thống thông tin thông minh.

Với sự trợ giúp của các hệ thống này, các doanh nhân có thể thu thập và xử lý các tập dữ liệu lớn, sau đó được trình bày dưới dạng các chỉ số, bảng hoặc biểu đồ có thể truy cập được. Việc phân tích dữ liệu thống kê và tất cả các loại chỉ số, kết hợp với phân tích xu hướng thị trường, đưa ra một bức tranh rõ ràng về tình hình và hoạt động kinh doanh, có tác động tích cực đến việc lập kế hoạch và lập ngân sách, đồng thời làm sáng tỏ những cơ hội có thể xảy ra cũng như tránh những sai lầm và rủi ro trong quá khứ.

2. Các yếu tố hình thành lên một nhà phân tích hoạt động kinh doanh giỏi là gì?

Để trở thành một nhà hoạt động kinh doanh giỏi, bạn sẽ cần:

 1. Khả năng tư duy phân tích
 2. Khả năng đàm phán và thuyết phục
 3. Khả năng sáng tạo, tư duy trực quan và trí tưởng tượng không gian
 4. Khả năng học tập nhanh và hành động dưới áp lực thời gian
 5. Có tư duy phản biện và khả năng đánh giá tình hình
 6. Có định hướng chi tiết và có khả năng mang lại độ chính xác cao
 7. Kỹ năng giao tiếp bằng miệng và bằng văn bản
 8. Kỹ năng giải quyết vấn đề
 9. Kỹ năng giao tiếp và tư vấn
 10. Kỹ năng thúc đẩy công việc
 11. Kỹ năng ra quyết định

3. Làm sao để trở thành một nhà phân tích hoạt động kinh doanh?

Bạn sẽ phải hoàn thành bằng MBA hoặc Cử nhân và sau đó là bằng Thạc sĩ về kinh doanh, quản trị kinh doanh, phân tích kinh doanh, khoa học dữ liệu, thống kê, khoa học máy tính, quản lý thông tin, tài chính hoặc kế toán, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin hoặc các lĩnh vực liên quan khác như Tài chính hoặc kinh tế.

 • Có được chứng chỉ phân tích kinh doanh nâng cao
 • Có được kinh nghiệm thực tập và học hỏi cho đồng nghiệp của bạn.
 • Tạo kết nối với các nhà phân tích kinh doanh khác và tìm hiểu những gì họ làm hàng ngày.
 • Tìm hiểu kiến thức cơ bản về Excel, SQL, phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu như CVF, SQLDeveloper hoặc pgAdmin hoặc một số dịch vụ cơ sở dữ liệu của Amazon.
 • Nhận kiến thức về phần mềm trực quan hóa dữ liệu tương tác UML (Ngôn ngữ lập mô hình thống nhất), Power BI hoặc Tableau.
 • Nghiên cứu các ngôn ngữ lập trình như Python hoặc R để xử lý nâng cao các tập dữ liệu lớn và tạo trực quan hóa/bảng điều khiển.
 • Tìm hiểu các công cụ để phân tích tiếp thị như Google Analytics hoặc Google Data Studio,
 • Có được sự hiểu biết rộng về các doanh nghiệp và kiến thức cụ thể về các quy trình kinh doanh.
 • Có hiểu biết tốt về công nghệ và kinh doanh.
 • Có được kiến thức về cấu trúc kinh doanh, kỹ thuật phân tích yêu cầu của các bên liên quan, phân tích lợi ích chi phí, mô hình hóa quy trình.

Các nhà phân tích hoạt động kinh doanh có rất nhiều vị trí, công việc có thể đảm nhiệm. Là “nhà phân tích” ở công ty A, bạn có thể nhập dữ liệu hóa đơn cả ngày, trong khi ở công ty B, bạn sẽ thiết kế cơ sở dữ liệu. Ở công ty C, bạn sẽ thu thập các yêu cầu và ở những công ty khác, bạn sẽ quản lý dự án hoặc phân tích xu hướng thị trường hoặc hiệu quả hoạt động của công ty. Sự lây lan là rất cao.

Với tư cách là Nhà phân tích hoạt động kinh doanh, bạn sẽ được yêu cầu đưa ra giả thuyết trước khi bắt đầu xem xét dữ liệu. Và một khi giả thuyết được đưa ra, bạn sẽ cố gắng chứng minh hoặc bác bỏ nó bằng cách sử dụng dữ liệu có sẵn.

Nhận tư vấn lộ trình từ UPTOGO

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của Uptogo sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.